2P/24V(168A) 插头 (VG 96917)

料号: 251096

下载产品图片:
251096_01__product_image.png
251096_01__product_image.png
251096_01__technical_drawing.png
产品群
插头
工业
军用车
电压
24
额定电流
168
峰值电流/短时负载(安培)
305
标准
VG 96917
特殊特性
配橡胶包胶金属环(黑色)
设计/版本
喷油
座身材料
防暴金属
座身颜色
黑色
接触插颜色
黑色
电缆线出口
螺母
接触版本
接触针
接触表面
银(Ag)
接触端子
焊接接触, 压接接触
接触:适用于最大截面面积(mm²)导线
50.00
密封类型
密封塞
密封出口数量
适用于电缆线直径
13, 0mm
13, 0mm
保护等级
IP X4, IP X7, IP 54
简短描述

n.a.

Berechnete_Produktbezeichnung
2P/24V(168A) 插头 (VG 96917)
ORDER_ID_KD
51305106
KEYWORDS
2P, 24V, 168A, Stecker, VG 96917, 251096